กรุณาประเมินแบบคัดกรอง
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่


ประวัติส่วนตัว

กรุณาใส่ชื่อด้วยค่ะ.
กรุณาใส่นามสกุลด้วยค่ะ.

กรุณาใส่เบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะ.
กรุณาใส่อีเมลให้ถูกต้องด้วยค่ะ

คุณเคยมีประวัติการรักษากับทางรพ.กรุงเทพพัทยา1. คุณเคยแพ้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่หรือไม่
2. คุณมีประวัติแพ้ไข่ไก่รุนแรงหรือไม่
3. คุณกำลังมีไข้หรือไม่
4. คุณมีโรคประจำตัวหรือไม่
5. คุณกำลังตั้งครรภ์ (เฉพาะผู้หญิง)

 สัปดาห์