การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน โควิด-19

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาร่วมกับกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกาศ
เปิดฉีดวัคซีนโดยการลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 200 ท่าน
โดยการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบนัดหมายของโรงพยาบาลเท่านั้น

โดยมีเกณฑ์ดังนี้

AstraZeneca เข็มที่ 2
สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ดังต่อไปนี้

 1. Sinovac
 2. Sinopharm
 3. AstraZeneca

AstraZeneca เข็มที่ 3
สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

 1. Sinovac ครบ 2 เข็ม
 2. Sinopharm ครบ 2 เข็ม

สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

 1. Sinovac + AstraZeneca
 2. Sinopharm + AstraZeneca
 3. AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

AstraZeneca เข็มที่ 4
สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

 1. Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca
 2. Sinopharm 2 เข็ม + AstraZeneca


การบริการฉีดวัคซีน
เฉพาะวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.
ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา บีช

**เปิดรับลงทะเบียนจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม**
ประกาศ ณ วันที่ 09/05/2565


COVID-19 Vaccine Pre-Registration for Foreign Residents in Thailand (Free of Charge)
@ Central Festival Pattaya Beach

Announcement
Open for pre-registration vaccination service
Limited to 200 people
With the following criteria

AstraZeneca 2nd dose
For people aged 18 years and above who received 1st dose of the following vaccines

 1. Sinovac
 2. Sinopharm
 3. AstraZeneca

AstraZeneca 3rd dose
For people aged 18 years and above who received the following vaccines more than 1 month ago

 1. Sinopharm – 2 doses
 2. Sinovac – 2 doses

For people aged 18 years and above who received the following vaccines more than 3 months ago

 1. Sinovac + AstraZeneca
 2. Sinopharm + AstraZeneca
 3. AstraZeneca 2 doses

AstraZeneca 4th dose
For people aged 18 years and above who received the following vaccines more than 4 months ago

 1. Sinovac 2 doses + AstraZeneca 3rd dose
 2. Sinopharm 2 doses  + AstraZeneca 3rd dose


Vaccination Service :
Service date: On Friday 13 May 2022
Time: 10.00 - 15.00 hrs
At 6th floor, Central Festival Pattaya Beach

**Registration will be opened until fully booked**
Announced on 09/05/2565


ข้อมูลส่วนบุคคล
Personal Information

**กรุณาใส่ข้อมูลตามจริง**
**You must provide truthful information**


กรุณาเลือกคำนำหน้า (Please input title)
กรุณาใส่ชื่อ (Please input first name)
กรุณาใส่นามสกุล (Please input last name)
Please select..

กรุณาเลือกวันเกิด (Please select) กรุณาเลือกเดือนเกิด (Please select) กรุณาเลือกปีเกิด (Please select)
      กรุณาใส่เลขบัตรประชาชน /Passport ให้ครบกรุณาใส่เลขบัตรประชาชน /Passport ให้ครบกรุณาใส่เลขบัตรประชาชน /Passport ให้ครบ
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Please input mobile number)กรุณาใส่เบอร์มือถือให้ครบ 10 หลัก (Please input mobile number)กรุณาใส่เบอร์มือถือให้ครบ 10 หลัก (Please input mobile number)

กรุณาเลือก (Please select)

สถานที่รับบริการวัคซีน (Vaccination Service Location)


Reservation for vaccination

หมายเหตุ:
** สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เลือกได้ (Important notice: This offer is not transferable and the selected date cannot be changed.)

**กรณีสูตรการฉีดวัคซีนที่ท่านเลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของทางสาธารณสุขด้านบน ทางเราขอยกเลิกการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในครั้งนี้ (In the case of the vaccination program you have chosen doesn’t meet the criteria set by the Ministry of Public Health above, consequently your vaccine registration will be cancelled.)

ตอนนี้สิทธิ์วัคซีนเต็มแล้ว (Now fully booked.)
เราจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง เมื่อเราได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรค. (We will notify you of the next phase once we have been allocated with additional vaccine from the Department of Disease Control.)